Šampion Junior Kup

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup

Internacionalni nogometni turnir za predpionire, pionire, kadete i juniore
ŠAMPION JUNIOR KUP 2020 - (26.03.-29.03.2020)Šampion Junior Kup

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com