Šampion Junior Kup

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup

Međunarodni dječji nogometni festival DRAGAN MANCE CUP 2019 – Beograd

Turnir se održava u Beogradu od 14.-16.06.2019

DRAGAN MANCE CUP 2019

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email sampionkup@gmail.com