Šampion Junior Kup 2019 Prijava

Prijavite se danas na Šampion Junior Kup 2019

Hotel Hollywood

Cijena za igrače: 120 € (3x puni pansion)
Cijena za roditelje: 30€ (noćenje sa doručkom ili 130€ 3 x puni pansion, Hotel Hills —-32€ noćenje sa doručkom)

Hotel Hills

Cijena za igrače: 120 € (3x puni pansion)
Cijena za roditelje: 32€ (noćenje sa doručkom ili 130€ 3 x puni pansion)

Kontaktirajte nas:

NFORMACIJE I PRIJAVE:

ALMIR PRGUDA

Phone +387 61 377 170

Email djecijiturniri@gmail.com